Ankaferd Blood Stopper® (ABS), hemostatik etkisinin yanında hızlı yara iyileşmesine yardımcı olan neovaskülarizasyonu teşvik ederek yara iyileşmesini de destekler. ABS'nin birincil onarım kadar güçlü mekanik güç sağlamadaki etkisi, artmış fibroblast aktivitesine bağlanabilir. [1]

Çalışma bulguları, ABS'nin ağız boşluğu mikroorganizmalarına karşı güçlü antibiyotik film aktivitesi ile etkili yara iyileşme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. [2] Bu özelliği sayesinde dental uygulamalarda kanama durdurucu olarak kullanılan alanlarda yaraların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur.

ABS, akut yanık lezyonlarının tedavisinde yararlı olabilir. Yanık lezyonlarına topikal ABS uygulaması ile yaraların hızla iyileştiği gözlenmiştir. [3]


Fotoğraf 1. Yazarın Ankaferd Blood Stopper ile tedavi edilen öncesi ve sonrası yanık yaraları


Bir diğer bilimsel çalışma ABS’deki yüksek çinko içeriğinin yara iyileştirici etkisine yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur. [4]

Sonuç olarak, ABS ürünlerinin kullanımı hızlı ve etkili ve bir hemostas sağlarken, kullanılan alanda yara/yanık iyileştirme süreçlerine desteği ABS’yi ideal bir hemostatik ajan yapmaktadır.


Referanslar

[1] Hancıoglu S, Demirel BD, Bicakci U, Gun S, Ariturk E, Arıturk N. Histopathological and mechanical effects of Ankaferd Blood Stopper® on wound healing in rats: an experimental model. Turk J Med Sci (2020) 50: 1428-1433

[2] Boran R, Baygar T, Sarac N, Ugur A. Ankaferd Blood Stopper with antibiofilm potential successfully inhibits the extracellular matrix degradation enzymes and promotes wound healing of 3T3 fibroblasts in vitro. Turk J Med Sci (2018) 48: 627-634

[3] Çiftciler R, IC Haznedaroglu. On Being a “Physician Patient” with His Own Experimental Therapeutic Drug. Turk J Hematol 2018;35:300-314

[4] Akisin Ardiclioglu Y. Akar N. High zinc content of ankaferd hemostat and wound healing effect. Turk J Med Sci (2021) 45: 2798