KULLANIM AMACI

Vücudun her bölgesindeki kesiklerde, travmatik yaralanmalarda, doku bütünlüğünün bozulduğu durumlarda kanayan bölgenin üzerine kısa bir süre hafifçe bastırılarak uygulandığında kanamayı durdurur. Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak Tampon kanama bölgelerinde hemostatik amaçlı kullanılan, vücutta emilebilen % 100 okside selüloz üründür. Kanayan bölgeye ve kanama miktarına göre farklı tampon türlerinin kullanımı gerekebilir. Sağlık profesyonelleri tarafından endoskopik girişimlerde ve laporoskopik ameliyatlarda kullanıma uygundur.


KUTU İÇERİĞİ

Her kutu birer adet steril, ambalajlı, tek kullanımlık Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak Tampon Set’i içerir. Her bir Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak Tampon Set’in içerinde steril, ambalajlı, tek kullanımlık, vücutta emilebilir Okside Rejenere Selüloz Tampon ile Ankaferd Solüsyonlu enjektör bulunur.KULLANIM ALANLARI

 • Vücudun her bölgesindeki kesiklerde, travmatik yaralanmalarda, doku bütünlüğünün bozulduğu durumlarda,
 • GİS Kanamalarında,
 • Cerrahi operasyon sırasında oluşan kanamalarda ve operasyon sonrası kanama olasılığı olan yerlerde,
 • Tüm endoskopik ve kolonoskopik girişimlerde,
 • Arteriyel kanamalarda, epistaksiste ve diğer tüm kanamalarda kullanıma uygundur.
 • 0.5ml ve 1ml’lik ürünler dental kullanım için dizayn edilmiştir. Komplikasyonlu ya da normal diş çekimi operasyonlarında, implantasyon işlemleri sırasında ve sonrasında oluşan kanamalarda, kist operasyonları, detertraj, küretaj, gingivektomi, gingivoplasti işlemleri sırasında oluşan kanamaların kontrolünde ve diğer tüm ağız içi dental operasyonlarında kullanımı hekime müdahale rahatlığı sağlarken hastanın da konforunu arttırır.
 • Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak Tampon damar içine ya da kan dolașım sistemine yerleștirilmemelidir.


ABS Okside Rejenere Selüloz Tampon hem normal hemostatik değerlere sahip bireylerde hem de birincil ya da ikincil hemostaz bozukluğu olan hemorajik diyatezli hastalarda, örneğin hemofili hastalarında, kanamayı durdurur. In vitro çalıșmalarda bakterisidal ve fungusidal etkileri gösterilmiș olup, infekte hemorajik dokularda tedaviye yardımcı kullanımı yararlı olabilir.


ÜRÜN BOYUTLARI


ABS Solüsyon Enjektör 
ORC Tampon Boyutu

0,5 ml(1cm x 2,5cm)Dental Kullanım için önerilir
1 ml(2cm x 2,5cm)Dental Kullanım için önerilir
2,5 ml(2,5cm x 5cm)
5 ml(5cm x 5cm)
10 ml(5cm x 10cm)KULLANIM ȘEKLİ


Harici Kullanım • Okside Rejenere Selüloz Tampon ambalajı açılır. Enjektör içindeki Ankaferd solüsyonunu ambalaj kabı içinde tamponun her tarafına eșit miktarda püskürtülmelidir. 1-1.5 dakika Okside Rejenere Selüloz Tampon’un solüsyonu emmesini beklenmelidir.
 • Vücutta emilebilir Okside Rejenere Selüloz Tampon, kanayan bölgenin üzerine kapatılıp bastırılarak kanamanın kontrol altına alınmasını sağlanır.
 • Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak tampon 7-14 gün içerisinde vücut tarafından emilmeye bașlar. 40 gün içerisinde tamamen yok olur.


Endoskopik Kullanım • Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak Tampon endoskopik cihazlar ile kullanılabilir
 • Ankaferd Okside Rejenere Selüloz Tampon kanama yüzeyine endoskopik yöntem ile yerleștirilir. Ankaferd Solüsyoslu enjektörler katater ile uyumludur. Enjektör kapağı çıkartılır ve enjektör, Ankaferd solüsyonu emilebilir tampona püskürtmek için endoskop çalıșma kanalının içine yerleștirilmiș bir sprey kataterine kilitlenir.
 • Ankaferd Kanama Durdurucu Emilebilen Islak Tampon, beș șırınga hacmi seçeneğiyle sunulmaktadır. Tamamlanacak endoskopik prosedürle ilgili uygun boyut seçilmelidir.
 • Püskürtme kateteri kanama noktasına mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
 • Daha fazlasını uygulamadan önce hemostazın gerçekleșmesi için yeterli zaman verilmelidir. Bir renk değișikliği görünür olduğunda hemostaz gerçekleşmiş olmalıdır.