“Ankaferd'in anti-enfektif özellikler göstermesi, enfekte hemorajik yaraların iyileşmesinde hemostatik etkisine yeni bir değer katmaktadır.”[1]

“ABS’nin antimikrobiyal aktivitesi 102 klinik izolat üzerinde araştırılmıştır. ABS, araştırılan tüm bakterilere karşı önemli ölçüde aktiftir.”[2]

“Helikobakter pilori’nin gıda kaynaklı patojenlerinde önemli logaritmik azalma elde etmede ABS solüsyonlarının etkinliği gözlemlenmiştir. Bu çalışma ABS'nin antibakteriyel (Anti-H. pylori) etkileri olduğunu doğrular.”[3]


Bitkilerin, bakteriler için doğal olarak toksik olan belirli kimyasallar ürettiği bilinmektedir. Birçok bilimsel çalışma bitki özlerinin, özellikle çoklu ilaca dirençli bakterilere karşı büyük potansiyel göstererek, antimikrobiyal aktivitesini doğrulamıştır.

Ankaferd Blood Stopper® (ABS)’nin bitkisel içeriği sayesinde hem güçlü hem de antibakteriyel, steril ve antifungal bir hemostatik ajandır. Uygulanan alanın içindeki ve etrafındaki mikropları yok eder.

ABS'deki otsu bitkilerin her birinin kan hücreleri, endotel, anjiyogenez, hücre proliferasyonu ve diğer fizyolojik aracılar üzerinde bilinen etkileri vardır [4].


  • Thymus vulgaris, antioksidan özelliklere ve antimikrobiyal aktiviteye sahiptir [5].
  • Son raporlar, Glycyrrhiza glabra'nın antimikrobiyal, antioksidan, antifungal ve ayrıca antiinflamatuar etkilere sahip olduğunu göstermiştir [6].
  • Alpinia officinarum, antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. [7]
  • Vitis vinifera tohumu özü, antioksidan, antiinflamatuar ve antimikrobiyal etkiler dahil olmak üzere geniş bir farmakolojik etki yelpazesi ile ilişkilidir [8].
  • Aynı şekilde Urtica dioica'nın ilaç ve gıda endüstrisinde antimikrobiyal ajan olduğu bildirilmiştir [9].


Referanslar

[1] Akkoc M, Akcelik M, Haznedaroglu IC, Goker H, Turgut M, Aksu S, Kirazlı Ş, Fırat HC. In Vitro Anti-Bacterial Activities of Ankaferd Medicinal Plant Extract. Meeting Supplement of Int J Lab Hematol 2008;30:95.

[2] Fisgin NT, Cayci YT, Coban AY, Ozatli D, Tanyel E, Durupınar B. Tulek N. Antimicrobial activity of plant extract Ankaferd Blood Stopper. Fitoterapia 80 (2009) 48–50

[3] Ciftciler R, Koluman A, Haznedaroglu IC, Akar N. Effects of Ankaferd hemostat on Helicobacter pylori strains and antibiotic resistance. Turk J Med Sci (2019) 49: 347-355

[4] Kurt M, Onal IK, Akdogan M, Kekilli M, Arhan M, Sayilir A, Oztas E, Haznedaroglu IC. Ankaferd Blood Stopper for controlling gastrointestinal bleeding due to distinct benign lesions refractory to conventional antihemorrhagic measures. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2010; 24: 380-384.

[5] Lee S-J, Umano K, Shibamoto T, Lee K-G. Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry. 2005;91:131-7.

[6] Dirican E, Turkez H. In vitro studies on protective effect of Glycyrrhiza glabra root extracts against cadmium-induced genetic and oxidative damage in human lymphocytes. Cytotechnology 2014; 66: 9-16.

[7] Srividya A, Dhanabal S, Misra V, Suja G. Antioxidant and antimicrobial activity of Alpinia officinarum. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2010; 72: 145.

[8] Nassiri‐Asl M, Hosseinzadeh H. Review of the pharmacological effects of Vitis vinifera (grape) and its bioactive constituents: an update. Phytotherapy Research 2016; 30: 1392-403.

[9] Modarresi-Chahardehi A, Ibrahim D, Fariza-Sulaiman S, Mousavi L. Screening antimicrobial activity of various extracts of Urtica dioica. Revista de Biologia Tropical 2012; 60: 1567- 1576.