HIZLI VE GÜÇLÜ ÇALIŞMA MEKANİZMASI

Ankaferd Blood Stopper® (ABS), fibrinojen, total protein, albümin ve globin içeren enkapsüle bir protein ağının oluşumunu çok hızlı ( < 1 saniye ) stimüle eder ve eritrositler ile trombositler bu ağ üzerinde agrege olurlar. Ankaferd Blood Stopper, kan hücreleri ve özellikle eritrositler ile oluşumunu stimüle ettiği protein ağı sayesinde koagülasyon faktörlerini bozmadan primer ve sekonder homestatik sistem üzerinde etki gösterir.

ABS kullanımı kolay, sadece venöz kanamalarda değil yüksek basınçlı arteriyel kanamalarda da etkili ideal bir topikal hemostatik ajandır.


Görsel 1. Ankaferd Kan Durdurucusunun (ABS) temel etki mekanizması, eritrosit agregasyonu için odak noktaları sağlayan kapsüllenmiş bir protein ağının oluşmasıdır. Vital eritroid agregasyonu içindeki eşsiz protein ağının ABS'ye bağlı oluşumu tüm fizyolojik hemostatik süreci kapsar. Kırmızı kan hücresi (RBC) elementleri (spektrin ve ankrin yüzey reseptörleri ve iç ferrokelataz enzimi gibi), ilgili transkripsiyon faktörleri (GATA-1 gibi) ve RBC ile ilgili proteinler (ürotensin II gibi) abs'nin ana hedefleridir. Bu proteinler ve gerekli ATP biyoenerjisi Ankaferd protein kütüphanesinde yer almaktadır.


Görsel 2. Plazma – serum ve tam kanda 1 saniyeden kısa sürede Ankaferd Blood Stopper (ABS)-protein ağı oluşumunun mikroskopik görüntüsü. (Uygulamadan önce [A] and Ankaferd uygulamasından hemen sonra [B])


Referans

[1] Haznedaroglu BZ, Beyazit Y, Walker LS, Haznedaroglu IC. Pleiotropic cellular, hemostatic, and biological actions of Ankaferd hemostat. Critical Reviews in Oncology/Hematology 83 (2012) 21-34.