Ankaferd Blood Stopper® (ABS)’nin oluşturduğu ağ,  herhangi bir pıhtılaştırıcı faktörü spesifik olarak etkilemeksizin tüm fizyolojik hemostaz sürecini etkiler.  Bundan dolayı ABS hem normal hemostaz parametrelerine sahip bireylerde hem de dissemine intravasküler koagülasyon da dahil olmak üzere primer ve/veya sekonder hemostaz yetersizliği olan hastalarda etkilidir.

ABS, kanama süresini uzatan aşağıdaki durum/hastalıklarda etkili bir hemostaz sağlamaktadır.

  • Von Willebrand
  • Afibrinojenemi
  • Hemofili
  • Diyabet
  • Faktör eksikliği
  • Kalıtsal trombositopeni
  • Çeşitli sistematik hastalıklara bağlı edinsel kanama diyatezlerinde (Nefrotik, hepatik yetmezlik vb.)
  • İlaç kullanımına bağlı edinsel kanama diyatizlerinde (Warfarin, Heparin, Aspirin vb.)
  • Glanzmann trombastenisi